Học bổng du học NewZealand

Học viện Công Nghệ Quốc Gia NewZealand đang có các chương trình học bổng với tổng trị giá lên đến gần 600 triệu đồng dành cho sinh viên như sau:

1) 3 suất học bổng 100% học phí trị giá NZ$ 14500 (Khoảng 247 triệu VND)

Điều kiện để nộp đơn xin học bổng :

Tốt nghiệp PTTH
Có điểm tổng kết từ 8.0 trở lên
IELTS: 6.5

2) 3 suất học bổng 50% học phí trị giá NZ$ 7250 (Khoảng 124 triệu VND) cho học sinh có học lực xuất sắc tại Việt Nam.

Điều kiện để có học bổng:

Tốt nghiệp PTTH
Có điểm tổng kết từ 7.5 trở lên
IELTS: 6.0

3) 3 suất học bổng 25% học phí trị giá NZ$ 3.625 (Khoảng 62 triệu VND)

Tốt nghiệp PTTH
Có điểm tổng kết từ 6.5 đến 7.0

Học bổng du học NewZealand