Tag: Australia

Học bổng phát triển Australia

Các buổi giới thiệu thông tin dự kiến sẽ được tổ chức tại khu vực Tây-Bắc, Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long từ ngày 8/4 đến 6/5.

Ngoài ra, đại diện của các trường đại học Australia cũng sẽ chia sẻ thông tin về các khóa học mà ứng viên nhận học bổng có thể tham gia. Các buổi thông tin dự kiến sẽ diễn ra Hà Nội vào ngày 13/4 và TP HCM vào ngày 15/4.
Điều kiện nhận học bổng:

Học bổng phát triển Australia

Tất cả các ứng viên nộp đơn xin học bổng phải đang làm việc trong lĩnh vực phát triển, dù tại cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ hay khu vực tư nhân. Các ứng viên được lựa chọn sẽ nhận được gói hỗ trợ toàn diện bao gồm tối đa 10 tháng bổ túc tiếng Anh nếu cần thiết.

Các ứng viên đang làm việc trong lĩnh vực phát triển tại các cơ quan chính quyền địa phương thuộc các địa bàn nghèo (có tên trong danh sách các huyện thuộc 45 tỉnh đã xác định) và các ứng viên là người dân tộc thiểu số, sẽ được đặc biệt ưu tiên và hỗ trợ đào tạo tiếng Anh bổ sung.